Kvaliteetne, säästlik ja jätkusuutlik energeetika

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Kvaliteetne, säästlik ja jätkusuutlik energeetika

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


193 074,41 €

    

Projekti algus


01.08.2011

Projekti lõpp


14.08.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes