Loodusteaduste Maja infrastruktuuri edasiarendus

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Loodusteaduste Maja infrastruktuuri edasiarendus

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


1 227 103,66 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes