Ettevõtlusõpe Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli bioõppekavades

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Ettevõtlusõpe Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli bioõppekavades

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Teele Eensaar

Toetuse summa


171 379,08 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


30.08.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Eesti bio- ja geenitehnoloogia sektori (nii teadusasutuste kui erasektori) arengu tugevdamine muutes seda maailmatasemel konkurentsivõimelisemaks. Kaasajastada koostöös ettevõtjatega TÜ ja TTÜ bio-valdkonna magistriõppekavade sisu selliselt, et õppekavad toetaksid senisest enam kraadiõppurite spetsialiseerumist ning oleksid paremini seostatud tööturu praktiliste vajadustega. Käivitada magistriõppekavadel süsteemne ettevõttepraktika, et valmistada ette kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, kelle teadmised ja oskused võimaldavad ettevõtetel pakkuda kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Tagada tulevikku suunatud jätkusuutlik õppekavaarenduse alane koostöö ülikoolide ning ettevõtete ja haruliitude vahel.