Loomaarstiõppe õppekava arendamine vastavuses kaasaja ühiskonna ja tööturu nõudmisega ülikooliväliste partnerite kaasamise abil

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Loomaarstiõppe õppekava arendamine vastavuses kaasaja ühiskonna ja tööturu nõudmisega ülikooliväliste partnerite kaasamise abil

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Projekti kontaktisik


Arvo Viltrop

Toetuse summa


223 690,77 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Loomaarstiõppe õppekava vastavusse viimine kaasaja ühiskonna ja tööturu nõudmistega ülikooliväliste partnerite kaasamise abil. Suurendada eriala lõpetajate paremat valmisolekut erialaseks tööks ning tagada kaasaegsel teadusel baseeruva akadeemilise hariduse kaudu lõpetajate konkurentsivõime rahvusvahelisel tööturul.