Uute koostöömudelite rakendamine kaubandusökonoomika õppekava arendamisel

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Uute koostöömudelite rakendamine kaubandusökonoomika õppekava arendamisel

Toetuse saaja


Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

    

Projekti kontaktisik


Heve Kirikal

Toetuse summa


134 373,54 €

    

Projekti algus


15.05.2010

Projekti lõpp


30.09.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Uute koostöömudelite rakendamine kaubandusökonoomika õppekava arendamisel, et valmistada ette kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, kelle teadmised ja oskused võimaldavad ettevõtetel orienteeruda kõrgema lisaväärtusega toodete ja teenuste pakkumisele nii Eestis kui ka Läänemere piirkonnas.

© 2012 SA Archimedes