TÜ ja TTÜ Doktorikool “Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad”

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


TÜ ja TTÜ Doktorikool “Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad”

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.fi.tartu.ee/doktorikool/

Projekti kontaktisik


Lilli Paama

Toetuse summa


1 429 476,23 €

    

Projekti algus


01.02.2009

Projekti lõpp


31.12.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


TÜ ja TTÜ Doktorikool „Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad" asutatakse Eesti vastava ala juhtivate ülikoolide ning teadus-arendusasutuste poolt koostöös välismaiste partneritega eesmärgiga arendada ja tõhustada doktoriõpet Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias aastateks 2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti" strateegiliste võtmetehnoloogiate hulka kuuluvas interdistsiplinaarses materjalitehnoloogiate valdkonnas.

© 2012 SA Archimedes