Rahvusvahelise MA ühisõppekava „Audio engineering arts“ väljaarendamine ja käivitamine

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Rahvusvahelise MA ühisõppekava „Audio engineering arts“ väljaarendamine ja käivitamine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Eiko Keeman

Toetuse summa


223 690,77 €

    

Projekti algus


01.04.2010

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Rahvusvahelise helitehnoloogia MA ühisõppekava väljatöötamine ning käivitamine Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli (BFM) ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ( TÜ VKA) koostöös. TÜ VKA helitehnoloogia spetsialiseerumismooduli ümberkujundamine rakenduskõrghariduslikul õppetasemel, et tagada õppele ligipääs sõltumatult muusikainstrumendi valdamise võimest. TLÜ BFMi helirežii spetsialiseerumismooduli ümberkujundamine. Õppepraktika baaside võrgustiku edasiarendamine ning praktikabaaside esindajate senisest süvendatum kaasamine õppekavaarendusse ja õppetöö teostusse.

© 2012 SA Archimedes