Õppekava eesti viipekeele tõlk arendamine, juurutamine ning jätkusuutlikkuse tagamine

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Õppekava eesti viipekeele tõlk arendamine, juurutamine ning jätkusuutlikkuse tagamine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Mari Reilson

Toetuse summa


223 131,54 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Uueneva eesti viipekeele tõlgi õppekava arendamine, juurutamine ja jätkusuutlikkuse tagamine läbi erinevate tegevuste, mis muudaks õppekava enam tööturu vajadustele vastavaks ja annaks üliõpilastele kutsealaseks tegevuseks vajaliku kompetentsipõhise hariduse, mis omakorda tagaks tudengite konkurentsivõimelisuse tööturul.