Teadmistemahukas turvalisus

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Teadmistemahukas turvalisus

Toetuse saaja


Sisekaitseakadeemia

    

Projekti kontaktisik


Elina Reva

Toetuse summa


135 948,06 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Koostöös kaasatud partnerite ja teiste osapooltega, sh välispartneritega luua sisejulgeoleku valdkonna õppekava rahvusvaheline moodul, mis on kasutatav ka täiendõppes Avatud Akadeemia raames.

© 2012 SA Archimedes