Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja tehnikateaduste hoonestik

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja tehnikateaduste hoonestik

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


12 913 879,82 €

    

Projekti algus


01.01.2008

Projekti lõpp


31.12.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes