Tallinna Tehnikaülikooli keemiahoone II ehitusjärk

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikaülikooli keemiahoone II ehitusjärk

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


3 540 134,36 €

    

Projekti algus


01.01.2007

Projekti lõpp


28.02.2011

Kontaktisik rakendusüksuses


Maido Puna

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes