Tallinna Tehnikaülikooli uus õppehoone

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikaülikooli uus õppehoone

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


1 998 133,98 €

    

Projekti algus


01.01.2007

Projekti lõpp


31.10.2009

Kontaktisik rakendusüksuses


Maido Puna

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes