Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna laborite arendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna laborite arendamine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


441 405,80 €

    

Projekti algus


01.10.2010

Projekti lõpp


28.02.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes