Tallinna Tehnikakõrgkooli mehhaanikateaduskonna labori "Ideest tootmiseni" sisseseade täiendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikakõrgkooli mehhaanikateaduskonna labori "Ideest tootmiseni" sisseseade täiendamine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


432 966,27 €

    

Projekti algus


01.10.2010

Projekti lõpp


31.12.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes