Tallinna Tehnikakõrgkooli geodeesia labori arendus

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikakõrgkooli geodeesia labori arendus

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


82 330,99 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


28.02.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes