Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonna labori arendus

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonna labori arendus

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


183 655,98 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


30.06.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes