Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste ja hooldustöö õppelabor

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste ja hooldustöö õppelabor

Toetuse saaja


Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

    

Toetuse summa


88 810,75 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes