Kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppekava loomisprojekt

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppekava loomisprojekt

Toetuse saaja


TTÜ Virumaa Kolledž

    

Projekti kontaktisik


Mare Roosileht

Toetuse summa


220 814,75 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Tagada kütuste tehnoloogia ja sellega seotud erialade õpetamise ja arendamise jätkumine Eestis.

© 2012 SA Archimedes