Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Toetuse saaja


Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

    

Toetuse summa


18 957,70 €

    

Projekti algus


01.02.2012

Projekti lõpp


31.07.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes