KBFI bioloogiapoole teadusaparatuuri kaasajastamine: biofüüsika

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


KBFI bioloogiapoole teadusaparatuuri kaasajastamine: biofüüsika

Toetuse saaja


Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

    

Toetuse summa


156 142,55 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.10.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes