Projekti MAGNET II etapp: 800MHz krüomõõtepea (multinukleaarse TMR tundlikkuse tõstmine)

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Projekti MAGNET II etapp: 800MHz krüomõõtepea (multinukleaarse TMR tundlikkuse tõstmine)

Toetuse saaja


Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

    

Toetuse summa


349 139,43 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes