Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690030s09 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690030s09 raames

Toetuse saaja


Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

    

Toetuse summa


64 000,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


31.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond