Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA): ettevõtluskoostöö ühisõppekava, praktika- ja täiendkoolitussüsteemi loomiseks

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA): ettevõtluskoostöö ühisõppekava, praktika- ja täiendkoolitussüsteemi loomiseks

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Grete Kindel

Toetuse summa


223 051,65 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


30.09.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Luua ülikoolide koostöös ruumilise planeerimise ühine magistriõppekava. Paralleelselt käivitada ühisõppekava raamistikus täiendusõppekursused, mille eesmärgiks on leevendada tegevplaneerijate teadmiste ja oskuste puudujääki, testida tasemeõppe ainekursuste asjakohasust praktikutega ja planeerimisega tegelevate asutuste ja ettevõtete parimate spetsialistide kaasamine õppetöösse ja praktikasüsteemi loomine.

© 2012 SA Archimedes