Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690021s09 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690021s09 raames

Toetuse saaja


Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

    

Toetuse summa


59 182,19 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond