Taimede kontrollitava keskkonnaga kasvatus ja säilitusruumid koos seonduva taimefüsioloogia uuringute aparatuuriga

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Taimede kontrollitava keskkonnaga kasvatus ja säilitusruumid koos seonduva taimefüsioloogia uuringute aparatuuriga

Toetuse saaja


Jõgeva Sordiaretuse Instituut

    

Toetuse summa


60 174,41 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes