Taimse materjali kvaliteedi laboratooriumi sisustamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Taimse materjali kvaliteedi laboratooriumi sisustamine

Toetuse saaja


Jõgeva Sordiaretuse Instituut

    

Toetuse summa


91 936,91 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


01.04.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes