Sordiaretusliku biotehnoloogia laboratooriumi rajamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Sordiaretusliku biotehnoloogia laboratooriumi rajamine

Toetuse saaja


Jõgeva Sordiaretuse Instituut

    

Toetuse summa


104 815,11 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


01.05.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond