Kaasaegse praktikumi- ja loengusalvestussüsteemi hankimine ning ühine kasutusele võtmine Eesti rakenduskõrgkoolides

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Kaasaegse praktikumi- ja loengusalvestussüsteemi hankimine ning ühine kasutusele võtmine Eesti rakenduskõrgkoolides

Toetuse saaja


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Toetuse summa


320 227,90 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


15.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes