Polümeermaterjalide instituudi ja ettevõtete koostöö väljakujundamine magistriõppekava KAOM02/09 „Materjalitehnoloogia” alusel läbiviidava taseme- ja täiendkoolituse õpiväljundite süsteemi ellurakendamisel ja täiustamisel

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Polümeermaterjalide instituudi ja ettevõtete koostöö väljakujundamine magistriõppekava KAOM02/09 „Materjalitehnoloogia” alusel läbiviidava taseme- ja täiendkoolituse õpiväljundite süsteemi ellurakendamisel ja täiustamisel

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Marika Lunden

Toetuse summa


223 690,77 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Arendada ja rakendada õpiväljundipõhine puidu-, rõiva ja plasti tootmise reaalseid vajadusi ning tööturu arengut arvestav innovatiivne magistriõppekava KAOM02/09 ”Materjalitehnoloogia” ja sellega seotud kaug- ja täiendusõppe moodulid kaasates valdkonna juhtivaid ettevõttjaid ning nende esindusorganisatsioone.

© 2012 SA Archimedes