Praktilise töö osakaalu suurendamiseks ja õppetöö kvaliteedi tõstmiseks vajalike IKT õppelaborite infrastruktuuri kaasajastamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Praktilise töö osakaalu suurendamiseks ja õppetöö kvaliteedi tõstmiseks vajalike IKT õppelaborite infrastruktuuri kaasajastamine

Toetuse saaja


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Toetuse summa


127 769,62 €

    

Projekti algus


01.06.2011

Projekti lõpp


28.02.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes