Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk

Toetuse saaja


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Toetuse summa


2 610 450,80 €

    

Projekti algus


01.07.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes