Digitaliseeritud ja digitekkelise materjali hoidla lindiseade

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Digitaliseeritud ja digitekkelise materjali hoidla lindiseade

Toetuse saaja


Eesti Rahva Muuseum

    

Toetuse summa


6 780,00 €

    

Projekti algus


01.11.2011

Projekti lõpp


17.01.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes