Eesti Mereakadeemia rakendusfüüsika õppeinfrastruktuuri arendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Mereakadeemia rakendusfüüsika õppeinfrastruktuuri arendamine

Toetuse saaja


Eesti Mereakadeemia

    

Toetuse summa


57 517,75 €

    

Projekti algus


01.05.2012

Projekti lõpp


15.08.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes