Eesti Mereakadeemia õppeinfrastruktuuri arendamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Mereakadeemia õppeinfrastruktuuri arendamine

Toetuse saaja


Eesti Mereakadeemia

    

Toetuse summa


1 092 889,18 €

    

Projekti algus


01.04.2011

Projekti lõpp


31.08.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes