Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna õppelaborite kaasajastamine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna õppelaborite kaasajastamine

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Toetuse summa


451 453,28 €

    

Projekti algus


01.08.2010

Projekti lõpp


28.02.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes