Keskkonnamuutuste mõju metsa ja teiste maismaaökosüsteemide seisundile ja dünaamikale

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Keskkonnamuutuste mõju metsa ja teiste maismaaökosüsteemide seisundile ja dünaamikale

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Toetuse summa


791 654,00 €

    

Projekti algus


01.11.2011

Projekti lõpp


31.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes