Rahvusvaheline magistritaseme ühisõppekava “Media Innovation Management”

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Rahvusvaheline magistritaseme ühisõppekava “Media Innovation Management”

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Jane Suviste

Toetuse summa


221 837,33 €

    

Projekti algus


01.07.2010

Projekti lõpp


30.06.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli (BFM) juhtimisel välja töötada ja käivitada uus ingliskeelne rahvusvahelisele partnerlusele tuginev magistritaseme ühisõppekava töönimega “Media Innovation Management”. Uue õppekava eesmärgiks on kasulikult lõimida interaktiivse audio-visuaalse meediasisu tootmise õpe info-tehnoloogia-, ettevõtluse- ja innovatsioonijuhtimise õppega.

© 2012 SA Archimedes