Taastuvate loodusvarade uurimise analüütilise võimekuse suurendamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Taastuvate loodusvarade uurimise analüütilise võimekuse suurendamine

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Toetuse summa


791 616,07 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


19.04.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes