Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1080045s07 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1080045s07 raames

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Toetuse summa


52 249,94 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes