Eesti Infotehnoloogia Kolledži tuumikõppekavade uuendamine ning ettevõtetega koostöömudeli loomine ja käivitamine tööturu vajadustest lähtuvalt

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Eesti Infotehnoloogia Kolledži tuumikõppekavade uuendamine ning ettevõtetega koostöömudeli loomine ja käivitamine tööturu vajadustest lähtuvalt

Toetuse saaja


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Projekti kontaktisik


Marily Hendrikson

Toetuse summa


194 826,26 €

    

Projekti algus


01.10.2010

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Eesti IKT kõrghariduse kvaliteedi parandamine ja konkurentsivõime tõstmine läänemere piirkonnas läbi kahe IT Kolledži tuumikõppekava (IT süsteemide administreerimine ning IT süsteemide arendamine) uuendamise (s.h. kolme uue tööturu vajadustele vastava kõrvaleriala väljatöötamise) ning valdkonna ettevõtete ja kõrgkoolide vahelise uuendusliku koostöömudeli loomise ning käivitamise.

© 2012 SA Archimedes