Väikelaevaehituse ühisõppekava arendamine koostöös ettevõtjatega

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Väikelaevaehituse ühisõppekava arendamine koostöös ettevõtjatega

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Jaanis Prii

Toetuse summa


223 390,39 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.12.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Arendada õppekava, mis loob eeldused väikelaevaehituse valdkonnas kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamiseks, kelle teadmised ning oskused võimaldavad ettevõtetel orienteeruda kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste pakkumisele. Projekt arendab ja tõhustab siseriiklikku ja piiriülest koostööd kõrgkoolide ning kutseõppeasutuste vahel.

© 2012 SA Archimedes