Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170021s08 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170021s08 raames

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Toetuse summa


18 562,05 €

    

Projekti algus


01.02.2010

Projekti lõpp


31.12.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes