Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Toetuse summa


4 947 728,74 €

    

Projekti algus


01.01.2007

Projekti lõpp


30.11.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes