Eesti Maaülikooli tehnikavaldkonna infrastruktuuri kaasajastamine ja ruumiprogrammi optimeerimine

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Maaülikooli tehnikavaldkonna infrastruktuuri kaasajastamine ja ruumiprogrammi optimeerimine

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Toetuse summa


7 174 077,11 €

    

Projekti algus


01.01.2007

Projekti lõpp


21.12.2012

Kontaktisik rakendusüksuses


Annela Oona

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes