Taimsete koekultuuride labor

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Taimsete koekultuuride labor

Toetuse saaja


Eesti Maaviljeluse Instituut

    

Toetuse summa


65 815,96 €

    

Projekti algus


01.03.2011

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes