ELA ja EMÜ ühisõppe baasi arendamine avioonika ja automaatika valdkonnas

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


ELA ja EMÜ ühisõppe baasi arendamine avioonika ja automaatika valdkonnas

Toetuse saaja


Eesti Lennuakadeemia

    

Toetuse summa


631 410,00 €

    

Projekti algus


01.07.2011

Projekti lõpp


15.01.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes