Eesti Lennuakadeemia õppekeskus

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Lennuakadeemia õppekeskus

Toetuse saaja


Eesti Lennuakadeemia

    

Toetuse summa


4 115 910,17 €

    

Projekti algus


01.09.2008

Projekti lõpp


01.12.2011

Kontaktisik rakendusüksuses


Maido Puna

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond