Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli ühisõppekava „Taastuvatel energiaallikatel põhinev hajaenergeetika / Dispersed power generation based on renewable energy sources“

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli ühisõppekava „Taastuvatel energiaallikatel põhinev hajaenergeetika / Dispersed power generation based on renewable energy sources“

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Reet Linnas

Toetuse summa


223 064,44 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


30.06.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Käivitada rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsiooniga eriala-spetsialiste ettevalmistav interdistsiplinaarne ühisõppekava „Taastuvatel energiaallikatel põhinev hajaenergeetika / Dispersed power generation based on renewable energy sources“.

© 2012 SA Archimedes