Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0160047s09 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0160047s09 raames

Toetuse saaja


Eesti Kunstiakadeemia

    

Toetuse summa


6 300,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


14.02.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond