Arhiivide kaasaegsete säilitamistingimuste tagamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Arhiivide kaasaegsete säilitamistingimuste tagamine

Toetuse saaja


Eesti Kirjandusmuuseum

    

Toetuse summa


106 022,39 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes